Gumböle Golf:
Kesägreenit
Range:
Auki
Lähipelialue:
Auki
Caddiemaster:
Ark 8:00-20:00 vkl 8:00-20:00
Ravintola:
Ark 8:00-21:00 vkl 9:00-19:00
Pukuhuoneet:
Ark 6:30-22:00 vkl 6:30-22:00 Sisäänpääsy klubikortilla/koodilla.

Korkein oikeus vahvisti aiemmat päätökset ”lunastusriidassa”

Korkein oikeus antoi 22.12.2020 tuomionsa ns. lunastusriidassa, joka alkoi syys-lokakuun vaihteessa 2017, kun ensimmäinen GG Oy:n osakas jätti lunastushakemuksen Keskuskauppakamarille. Mukaan samaan prosessiin lähti lähiviikkoina useampi osakas, mukaan lukien silloisen GG Oy:n hallituksen puheenjohtaja, joka luopui prosessista melko alkuvaiheessa. Prosessi eteni välimiesoikeuteen 9 osakkaan osalta. Välimiehenä toiminut professori Seppo Villa  antoi tuomionsa 25.4.2018 ja määräsi lunastushinnaksi -11 272,67 €. Kantajat valittivat Helsingin käräjäoikeuteen, joka välimieskäsittelyssä vastaa toista oikeusastetta.

Käräjäoikeus antoi tuomionsa 15.3.2019 vahvistaen käytännössä välimiestuomion sellaisenaan, ottaen kuitenkin lunastushinnassa huomioon prosessin aikana tehdyt lainanlyhennykset. Kantajat halusivat valitusluvan Korkeimpaan oikeuteen ja saivat sen, olihan kyseessä ensimmäinen oikeuskäsittely Suomessa, jossa aiheena oli negatiivinen käypä arvo ja lunastushinta.

Korkein oikeus aloitti asian käsittely maaliskuussa 2020 ja antoi nyt tuomionsa yli kolme vuotta kestäneeseen oikeusprosessiin. KKO päätyi pääasiallisesti samaan ratkaisuun kuin alemmat oikeusportaat, kuitenkin käsitellen ns. substanssiarvon osakkeilla taseen kautta erottaen yhtiön pitkäaikaisen lainan, jolla on ollut suurin merkitys koko prosessissa juuri käyvän arvon määrittelyssä. Välittömästi lainvoimaisen tuomion mukainen lunastushinta tulee olemaan n. -10 000 €, kun siihen otetaan huomioon myös käräjäoikeuden tuomion jälkeiset lainanlyhennykset. Lunastus tulee tapahtumaan käytännössä 8 loppuun asti mukana olleen osakkaan kohdalla tammikuussa.

Korkeimman oikeuden päätös muodostaa ennakkopäätöksen myös muihin rinnasteisiin tapauksiin eikä siitä voi valittaa. Kantajat velvoitettiin lisäksi maksamaan yhteisvastuullisesti 10 000 € GG Ry:n oikeudenkäyntikuluja 30 vrk sisällä tuomion antopäivästä.

Pitkä ja jälkikäteen varsin turhalta tuntuva prosessi on pitänyt yhteisön tulevaisuutta vaakalaudalla. GG ry:n lopullinen hintalappu kokonaisuudesta on n. 150 000 € ja kantajille prosessi tulee maksamaan n. 50 000 € osakkeiden velkaosuuden maksun lisäksi. Prosessi on varmasti ollut kaikille osapuolille raskas, mutta toisaalta nyt se on ylintä oikeusastetta myöten ratkaistu.

GG Oy/Ry hallitus kokoontuu viimeistään tammikuussa jatkamaan osakeantien valmistelua, joilla GG Oy:n osakkaat voivat yhtiön avulla maksaa lainaosuutensa muuntamalla II A-osakkeensa velattomiin II D- ja II E-osakkeisiin. Samaan osakeantiin tulee mahdollisuus konvertoida II C- ja II D-osakkeet II E-osakkeiksi. GG Oy:n II E-osake on luonteeltaan sellainen, että siihen ei sisälly lainkaan rahoitusvastikevelvollisuutta, yhtiö lunastaa sen osakkaan niin halutessaan 1 €:lla takaisin ja hoitovastikevelvollisuus on vain sinä kalenterivuonna, kun osake on aktiivikäytössä. Osakkeeseen ei sisälly äänioikeutta yhtiön kokouksissa, mutta aktivoituna se antaa osakkaalle mm. mahdollisuuden Kultakorttiin. Laajempi julkinen II E-osakkeiden myynti alkanee vasta kun in syntynyt koko Espoo Golfia koskeva strategia yhdessä GG Oy/Ry:n ja Espoon Golfseura Ry:n välillä, joka on käytännössä odottanut juuri tätä KKO:n tuomiota.

GG Ry ei tässä vaiheessa julkaise päätöksiä sellaisenaan, mutta tuomiot ovat julkisia asiakirjoja, joita jokainen voi tilata itse. Korkeimman oikeuden sivulla on viimeisimmästä tuomiosta julkaistu tiivistelmä, joka löytyy tästä linkistä.

GG Oy/Ry hallitusten puolesta,

Markku Ignatius

Toimitus-/toiminnanjohtaja

markku.ignatius@gumbolegolf.fi 

Lue kaikki uutiset kategoriassa Ajankohtaista