Gumböle Golf -logo Yläkuva
Sää espoossa
Uutiset
Tällä hetkellä ei ole uutisia.

Avaa uutisarkisto

Gumböle Golf – PAIKALLISSÄÄNNÖT 2019

1. Kentän ulkorajat:

 • Kentän ulkoraja on valkoisten tolppien kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkevalla suora linja. Pallo on ulkona, vaikka se päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua.

 2. Kunnostettavat alueet (Sääntö 16.1)

 • Sinisin paaluin merkityt alueet
 • Valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet
 • Siirtonurmen saumat
 • Yleisellä pelialueella ja hiekkaesteissä olevat syvät veden valumaurat
 • Sepelillä tai hiekalla päällystetyt pintasalaojat
 • Haketetut alueet (yksittäiset hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja, Sääntö 15.1)
 • Bunkkereissa olevat vahingot, jotka ovat selvästi aiheutuneet eläinten kavioista tai sorkista. Mutta haittaamista ei ole, jos vahinko haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa

 3.    Kiinteät haitat

 • Väylällä olevat mittamerkit
 • Istutukset, jotka ovat jonkin rakennelman sisällä kuuluvat kyseiseen kiinteään haittaan
 • Tukipuin tuetut, suojatut tai keltaisella merkkausnauhalla merkityt puut
 • Kaikki yleisellä pelialueella olevat päällystetyt (myös hiekka- ja sorapäällysteiset) tiet ja polut. Päällystämättömät tiet ja polut ovat kentän olennaisia rakenteita

 4.    Väylien reunoilla olevat mittapaalut

 • Väylien reunoilla olevat mittapaalut (100, 150 ja 200 metriä) ovat liikuteltavia haittoja, jotka voi tilapäisesti poistaa (Sääntö 15.2). (Huom! Merkki on palautettava paikalleen lyönnin jälkeen). Kaikki mitat on mitattu viheriön keskelle

 5.    Kiinteät haitat lähellä viheriötä

 • Kiinteästä haitasta saa vapautua Säännön 16.1 mukaisesti. Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:
  • Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa pelilinjalla ja se on
   • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
   • enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.
  • Poikkeus – Vapautumista ei sallita, tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen

 6.    Estealueet

 • Pallon ollessa estealueella tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on estealueella, on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytössään seuraavat vaihtoehdot:
  • Vapautua Säännön 17.1 mukaisesti, tai
  • Mikäli estealueelle on määritelty pudottamisalue (väylät 7 ja 8), ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa alkuperäinen tai muu pallo pudottamisalueelle, joka on lähimpänä sitä kohtaa, jossa alkuperäinen pallo viimeksi ylitti estealueen rajan. Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti

 Ns. pikkulippu osoittaa reiän paikkaa viheriön etuosassa (alhaalla), keskiosassa tai takaosassa (ylhäällä).

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA:         

Reikäpeli – Reiän menetys, Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä               

Nämä paikallissäännöt astuvat voimaan 1.5.2019

Gumböle Golf – Sääntö- ja tasoitustoimikunta