Gumböle Golf:
Suljettu | Kenttä suljettu. Kaikki asiointi toimistossa 15.4. asti joko puhelimitse tai sähköpostilla.
Range:
Auki | HUOM! Itsekeruulla
Lähipelialue:
Suljettu
Caddiemaster:
Suljettu
Ravintola:
Suljettu

Paikallissäännöt

Espoo Golf (EGS ja GG) – PAIKALLISSÄÄNNÖT 10.4.2020

1. Kentän ulkorajat:
• Kentän ulkoraja on valkoisten tolppien kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkevalla suora linja.

2. Kunnostettavat alueet (Sääntö 16.1)
• Sinisin paaluin merkityt alueet
• Valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet
• Yleisellä pelialueella ja hiekkaesteissä olevat syvät veden valumaurat
• Sepelillä tai hiekalla päällystetyt pintasalaojat
• Haketetut alueet (yksittäiset hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja, Sääntö 15.1)
• Bunkkereissa olevat vahingot, jotka ovat selvästi aiheutuneet eläinten kavioista tai sorkista. Mutta haittaamista ei ole, jos vahinko haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa

3. Kiinteät haitat
• Kaikki yleisellä pelialueella olevat päällystetyt (myös hiekka- ja sorapäällysteiset) tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja, vapautuminen säännön 16.1b mukaisesti. Päällystämättömät tiet ja polut ovat kentän olennaisia rakenteita.
• Kaikki mittamerkit kentällä ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty.

4. Kiinteät haitat lähellä viheriötä
• Kiinteästä haitasta saa vapautua Säännön 16.1 mukaisesti. Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:
• Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa pelilinjalla ja se on
• Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
• enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.
• Poikkeus – Vapautumista ei sallita, tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen

5. Estealueet
• Pallon ollessa estealueella tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on estealueella, on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytössään seuraavat vaihtoehdot:
• Vapautua Säännön 17.1 mukaisesti, tai
• Mikäli estealueelle on määritelty pudottamisalue, ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa alkuperäinen tai muu pallo pudottamisalueelle, joka on lähimpänä sitä kohtaa, jossa alkuperäinen pallo viimeksi ylitti estealueen rajan. Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti

6. Sähköjohdot kentällä
Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut sähköjohtoon, lyöntiä ei lasketa. Pelaajan tulee uusia lyönti ilman rangaistusta siitä paikasta mistä edellinen lyönti suoritettiin (ks. Säännöstä 14 .6 kuinka toimia). HUOM! Sääntö koskee ainoastaan osumista sähköjohtoihin, ei sähkötolppaan ja tukirakenteisiin.

 

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA:

Reikäpeli – Reiän menetys, Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä

 

Gumböle Golf – Sääntö- ja tasoitustoimikunta

Nämä säännöt astuvat voimaan 10.4.2020